top of page

PRODUCTEN & DIENSTEN

Funderingen

 • Fundaties compleet (stroken, balken, poeren inclusief wapening en toebehoren)

 • Leveren en aanbrengen van bekisting, traditioneel en PS

 • Kelders, liftputten voor woningbouw, stallenbouw. Zowel prefab als in het werk gestort

 • Betonwanden, prefab of in het werk gestort

 • Laadkuilen en docklevellers, een combinatie van in het werk storten en prefab

Fundering silo
Funderingen

Vloeren

 • Onder de rei aangelegde vloeren, ondervloeren, druklagen 

 • Monoliet afgewerkte (gevlinderde) betonvloeren al dan niet inclusief profileren, onderfolie, isolatie en wapening in woningen, schuren, loodsen en  bedrijfshallen

Storten druklaag, in het werk bekist.jpg
Vloeren

Betonwerken

 • Kanaalplaatvloeren, ps-combinatievloeren en breedplaatvloeren (incl. ondersteuning, wapening)

 • Ruw gestorte vloeren en druklagen

 • Vloeistofdichte betonvloeren (incl. kitwerk en keuring)

 • Schuimbeton (renovatie van woningen)

 • Afwerkvloeren (incl. vloerverwarming)

 • Eventueel coating, aflakken, belijning

Kanaalplaten leggen op fundering
Betonwerken

Wegen & paden

 • Betonwegen

 • Kavelpaden

 • Fietspaden

 • Bermbeton

Met onze slipformpaver leggen we machinaal betonpaden aan, variërend in breedte van twee tot vijf meter

betonpad
Wegen & paden

Erfverhardingen

 • Aanleggen van erfverhardingen inclusief sloop- en grondwerk. Verwijderen van bestaande verhardingen, profileren onderbaan.

 • Bekisting, wapening

 • Spoelplaatsen

Aanleg pad
Erfverhardingen

Beton

 • Duurzaam beton 

 • Toevoeging van gerecyclede content

Ondervloer laadkuil, aannemer
Beton
bottom of page